Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách

WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                     2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 5.1
Liturgický kalendář je důležitá pomůcka pro přípravu na bohoslužby.
Najdeme v něm pro hledané datum: jaké slavnosti, svátky a památky na něj připadají, do které liturgické doby datum spadá a do kolikátého jejího týdne, jaká je liturgická barva, jaká jsou liturgická čtení.Liturgický rok
2018
cyklus B
Důležité liturgické dny

3.12.2017
1. neděle adventní

25.12. 2017
Slavnost Narození Páně

6.1. 2018
Zjevení Páně

7.1. 2018
Slavnost Křtu Páně

2.2. 2018
Uvedení Páně do chrámu

14.2. 2018
Popeleční středa

18.2. 2018
1. neděle postní

25.3. 2018
Zvěstování Páně

29.3. 2018
Zelený čtvrtek

30.3. 2018
Velký pátek

1.4. 2018
Velikonoce /Zmrtvýchvstání Páně/

10.5. 2018
Nanebevstoupení Páně

20.5. 2018
Seslání Ducha Svatého

27.5. 2018
Slavnost Nejsvětější Trojice

31.5. 2018
Slavnost Těla a Krve Páně

8.6. 2018
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

15.8. 2018
Nanebevzetí Panny Marie

25.11. 2018
Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický kalendář

Valid HTML 4.01 Transitional

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy v církvi. Společný úkol – kázat a vyhánět zlo – má nástupce apoštolů spojovat.

Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách