Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách

WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                     2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 5.1
Liturgický kalendář je důležitá pomůcka pro přípravu na bohoslužby.
Najdeme v něm pro hledané datum: jaké slavnosti, svátky a památky na něj připadají, do které liturgické doby datum spadá a do kolikátého jejího týdne, jaká je liturgická barva, jaká jsou liturgická čtení.Liturgický rok
2017
cyklus A
Důležité liturgické dny

27.11.2016
1. neděle adventní

25.12. 2016
Slavnost Narození Páně

6.1. 2017
Zjevení Páně

8.1. 2017
Slavnost Křtu Páně

2.2. 2017
Uvedení Páně do chrámu

1.3. 2017
Popeleční středa

5.3. 2017
1. neděle postní

25.3. 2017
Zvěstování Páně

13.4. 2017
Zelený čtvrtek

14.4. 2017
Velký pátek

16.4. 2017
Velikonoce /Zmrtvýchvstání Páně/

25.5. 2017
Nanebevstoupení Páně

4.6. 2017
Seslání Ducha Svatého

11.6. 2017
Slavnost Nejsvětější Trojice

15.6. 2017
Slavnost Těla a Krve Páně

23.6. 2017
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

15.8. 2017
Nanebevzetí Panny Marie

26.11. 2017
Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický kalendář

Valid HTML 4.01 Transitional

Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách