Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách

WYSIWYG Web Builder
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 7                     2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 5.1
Liturgický kalendář je důležitá pomůcka pro přípravu na bohoslužby.
Najdeme v něm pro hledané datum: jaké slavnosti, svátky a památky na něj připadají, do které liturgické doby datum spadá a do kolikátého jejího týdne, jaká je liturgická barva, jaká jsou liturgická čtení.Liturgický rok
2018
cyklus B
Důležité liturgické dny

3.12.2017
1. neděle adventní

25.12. 2017
Slavnost Narození Páně

6.1. 2018
Zjevení Páně

7.1. 2018
Slavnost Křtu Páně

2.2. 2018
Uvedení Páně do chrámu

14.2. 2018
Popeleční středa

18.2. 2018
1. neděle postní

9.4. 2018
Zvěstování Páně

29.3. 2018
Zelený čtvrtek

30.3. 2018
Velký pátek

1.4. 2018
Velikonoce /Zmrtvýchvstání Páně/

10.5. 2018
Nanebevstoupení Páně

20.5. 2018
Seslání Ducha Svatého

27.5. 2018
Slavnost Nejsvětější Trojice

31.5. 2018
Slavnost Těla a Krve Páně

8.6. 2018
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

15.8. 2018
Nanebevzetí Panny Marie

25.11. 2018
Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický kalendář

Valid HTML 4.01 Transitional

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Dan 12,1-3; Žalm 16; Žid 10,11-14.18
Mk 13,24-32

Ježíš nenechává nikoho na pochybách, že přijde konec světa. Dnes žijeme ve společnosti, která s něčím takovým nepočítá. Věří ve vědecké vyřešení každého ohrožení, v lidský soucit,… ale ne v konec světa, ač jde o vědecky zřejmý fakt. Ať se lidem daří lépe či hůře zvládat výkyvy dějin, přírody či vlastní lidské excesy, jediným Pánem nad světem a jeho dějinami je v posledním důsledku Bůh. Jemu se budeme zodpovídat a on také dějiny směřuje k jedinému cíli. Máme mít strach? Máme propadnout zoufalství? Ježíš vede své učedníky k jinému postoji! On „jedinou obětí přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil…“. Není třeba se bát, ale přijmout Krista a svůj život svěřit do jeho rukou. On nás vede, on s námi spolupracuje na díle rozšíření evangelia v tomto světě a on nás zachrání, až přijde onen čas.

Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách