Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách

Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 12                    2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 5.1
Liturgický kalendář je důležitá pomůcka pro přípravu na bohoslužby.
Najdeme v něm pro hledané datum: jaké slavnosti, svátky a památky na něj připadají, do které liturgické doby datum spadá a do kolikátého jejího týdne, jaká je liturgická barva, jaká jsou liturgická čtení.Liturgický rok
2019
cyklus C
Důležité liturgické dny

2.12.2018
1. neděle adventní

25.12. 2018
Slavnost Narození Páně

6.1. 2019
Zjevení Páně

13.1. 2019
Slavnost Křtu Páně

2.2. 2019
Uvedení Páně do chrámu

6.3. 2019
Popeleční středa

10.3. 2019
1. neděle postní

25.3. 2019
Zvěstování Páně

18.4. 2019
Zelený čtvrtek

19.4. 2019
Velký pátek

21.4. 2019
Velikonoce /Zmrtvýchvstání Páně/

30.5. 2019
Nanebevstoupení Páně

9.6. 2019
Seslání Ducha Svatého

16.6. 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice

20.6. 2019
Slavnost Těla a Krve Páně

28.6. 2019
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

15.8. 2019
Nanebevzetí Panny Marie

24.11. 2019
Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický kalendář

Valid HTML 4.01 Transitional

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Komentář k Iz 41,13-20: Slůvko „neboj se“ je i jedním z nejčastějších slov v evangeliu. Boží protivník naproti tomu straší, aby bojácní vyžadovali „ochranu“. Chudáci pak „marně hledají vodu“ a společnost vysychá žízní…

Římskokatolická farnost 
OLEŠNICE v Jižních Čechách